מרעיון לדימוי קולנועי

פיתוח סרט דוקומנטרי משלב הרעיון ועד לדימוי הקולנועי מעמיד את היוצר.ת מול אתגרים ותהליכים מורכבים, ממחשבה ראשונית על המציאות ועד לסצנה המצולמת. הדיאלוג המתמיד בין תוכן לצורה מחייב את הבמאי.ת להרחיב את אמצעי המבע בכלים אינטואיטיביים, לכאורה. פעולת הריחוק האסתטי מהסיפור התיעודי משחקת תפקיד מרכזי בתהליך היצירה הדוקומנטרית ושואלת כלים בימויים וחזותיים משדות שונים ומגוונים. 

 

הבימוי הדוקומנטרי כולל בתוכו פרקטיקות של ניגודים: מהקונקרטי למופשט, מהמילולי לפואטי ומהאונטולוגי לקונספטואלי. לעיתים קרובות, הדיון בפרקטיקות אלה נדון רק מתוקף העשייה הדוקומנטרית עצמה, הרחק מהשיח התיאורטי והמחקרי. עם התפתחות הטכנולוגיה והרחבת אמצעי המבע, לצד שינויים תרבותיים, הקולנוע הדוקומנטרי משנה את פניו ומעלה שאלות על פיתוח רעיונות תימטיים וחזותיים בתהליך היצירה.  

 

הגיליון הבא יוקדש לתהליך היצירה והעיבוד בבימוי היצירה הדוקומנטרית, משלב הרעיון ועד הדימוי הקולנועי. חוקרות.ים, יוצרות.ים, מוזמנות.ים להגיש הצעות למאמרים בנושאים הבאים: 

  1. בימוי דוקומנטרי, ממציאות לדימוי קונספטואלי 
  2. אל הפואטי והפילוסופי: תהליכי עיבוד והפשטה של הסיפור הדוקומנטרי 
  3. הסימבולי בקולנוע תיעודי ישראלי עכשווי
  4. מבע עלילתי בקולנוע תיעודי עכשווי 
  5. פרקטיקות של הרהור קולנועי

 

עורך: בנימין פרידנברג

 

את ההצעות יש לשלוח במייל לכתובת: benjamin.freidenberg@gmail.com

מועד אחרון להגשת הצעות: 4 במרץ 2022