1. פורום היוצרים הדוקומנטריים הוקם במטרה לקדם את היצירה
  הדוקומנטרית בישראל.
 2. הפורום רואה בעשייה הדוקומנטרית המקורית את אחת מאבני היסוד
  של התרבות הישראלית. ליוצר הדוקומנטרי חלק חשוב ומכריע
  בייצוגה ובשיקופה של המציאות הישראלית. הוא מתעד את דברי
  הימים, שואל, מברר, דורש וחוקר את זהותו שלו ושל החברה בה הוא
  חי.
 3. הפורום קורא לכל היוצרים הדוקומנטריים בישראל – ללא הבדל
  דת, גזע, מין, שפה, השקפה, דעה או מקום מגורים – להצטרף
  לשורותיו ולהימנות בין חברי העמותה.
 4. הפורום רואה בסולידריות בין כלל חבריו ותנאי בסיסי להתפתחותה
  של היצירה הדוקומנטרית בישראל.
 5. הפורום דורש חלוקת משאבים משמעותיים ליצירה הדוקומנטרית, על
  פי חוק. הפורום דורש מן הגופים האחראים לכך מטעם המדינה את
  הבטחת חלוקת המשאבים, באמצעות אכיפת חוק הרשות השניה, חוק
  רשות השידור, חוק הבזק, חוק הקולנוע, חקיקת חוק היצירה המקורית
  וחוקים אחרים.
 6. הפורום יפעל למיסודן של "רצועות שידור" לקולנוע דוקומנטרי
  בערוצי הטלוויזיה, הכבלים והלווין. כמו כן, רואה הפורום חשיבות
  רבה בהקמתה של מערכת להפצת הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי
  בארץ ובעולם.
 7. הפורום דורש מכלל הגופים המשדרים בישראל, ומן הגופים
  האחראים עליהם, עמידה בתנאי מינימום הכרחיים של ההפקה
  והיצירה הדוקומנטרית. תנאי מינימום כוללים שמירה קפדנית על
  נאותות תנאי הפקה ושכר הוגן ליוצרים.
 8. הפורום יתווה ויגדיר את תנאי ההפקה הדוקומנטרית הנאותים על פי
  הקטגוריות השונות, וייתן פומבי להמלצותיו. הפורום יבחן את סוגי
  ההתקשרויות השונות הנהוגות כיום בין היוצר הדוקומנטרי לבין
  מעסיקיו ושותפיו, ינסח תנאים בסיסיים להתקשרויות אומנותיות
  ועסקיות וימליץ עליהם בפני חבריו.
 9. הפורום מתריע בזאת על התעלמות מתמשכת של כל העוסקים
  בתחום התיעודי מהחשיבות וההכרחיות של זכויות היוצרים וקניין
  הרוחני של היוצר הדוקומנטרי. הפורום יפעל כדי להבטיח זכויות אלו,
  להגן עליהן ולהשאירן בידי היוצרים.
 10. פורום היוצרים הדוקומנטריים רואה בהפריה הדדית, במפגש בין
  יוצרים, ביצירת דיאלוג מקומי ובינלאומי, תנאי הכרחי לפיתוחה של
  היצירה הישראלית. הפורום יפעל להקמתו של "בית הפורום" לצורך
  ריכוז מידע מכל סוג שהוא בתחום העשייה הדוקומנטרית, ומיסודו
  של ארכיון לקולנוע דוקומנטרי ישראלי ובינלאומי.
להורדת המאמר ב-pdf