­
מכבית אברמזון במאית

וצרת קולנוע עצמאי דוקומנטרי וניסיוני וכן מופעים בינתחומיים שמשלבים סרט עם במה, מרצה לקולנוע במכללת ספיר. במסגרת לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב היא חוקרת את מופעי המיתוס של ארוס ופסיכה בקולנוע ואת השפעת המיתוס על מסעות אינדיבידואציה נשיים.