­
מירב פרץ חוקרת תרבות

דוקטורנטית בתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן.
חוקרת את תחום המיליטריזם והיחסים הצבאיים-חברתיים בישראל.