­
ד"ר יעל מונק חברת סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה

ד"ר יעל מונק היא מרצה בכירה באוניברסיטה הפתוחה. מחקרה עוסק בקולנוע ישראלי מהיבטים פוליטיים ומגדריים וכן בסוגיית זיכרון המלחמות בכלל וזיכרון השואה בפרט. ספרה "גולים בגבולם: הקולנוע הישראלי במפנה האלף" ראה אור בשנת 2013 בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, וספרה "במבט לאחור: קריאות חוזרות בקולנוע הישראלי" (שנכתב בשיתוף עם נורית גרץ) ראה אור ב-2015 באותה ההוצאה. פרסמה מאמרים רבים באנגלית, צרפתית וגרמנית.