­
עודד וולקשטיין מסאי ומתרגם

עודד וולקשטיין הוא מסאי ומתרגם. לאחרונה ראה אור קובץ מסיפורי אדגר אלן פו בתרגומו ("מצב ביש וסיפורי אימה אחרים", הוצאת פרדס). מלמד במדרשה לאמנות, באוניברסיטה העברית ובמכללת ספיר. עבודת הדוקטורט שלו עסקה ביחסים בין המסורת האסתטית של הנשגב לבין ספרות אמריקאית מודרניסטית.