­
פרופ' נעמה שפי היסטוריונית

פרופ' נעמה שפי, היסטוריונית, מלמדת במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר ולשעבר ראש המחלקה. מחקריה עוסקים בהשפעת התרבות הגרמנית על התרבות העברית והישראלית; בתהליכי בינוי אומה במדינת ישראל; ובעיצוב זיכרון השואה בישראל. ספריה גרמנית בעברית: תרגומים מגרמנית ביישוב העברי, 1882–1948 (ירושלים: יד בן-צבי, 1998), וטבעת המיתוסים: ואגנר, הישראלים והנאצים (תל אביב: זמורה-ביתן ואוניברסיטת חיפה, 1999) תורגמו לאנגלית ולגרמנית. בקרוב יראה אור ספר שחיברה עם פרופ' ענת פירסט, לאומיות בארנק: כסף, זהות ואידיאולוגיה בישראל (מאגנס).

אפשר למצוא את פרופ' נעמה גם כאן
אתר:
naamasheffi1.wixsite.com/website